Extindem Împărăția lui Dumnezeu prin plantare de biserici în Asia!

CHURCH PLANTING ASIA


Despre noi
 
Church Planting Asia a fost înființată și există pentru promovarea a patru obiective majore:
· Slava lui Dumnezeu
· Mântuirea oamenilor
· Plantarea de Biserici
· Demonstrarea credincioșiei lui Dumnezeu

 
Slava lui Dumnezeu


Primul nostru obiectiv major este slava lui Dumnezeu. Cea mai mare preocupare a noastră este ca Numele Lui să fie mare între neamuri, de la răsăritul la apusul soarelui (Maleahi 1:11) și ca Mielul care a fost jungheat să primească rodul deplin al suferințelor Lui (Apocalipsa 7: 9- 10). Noi găsim scopul nostru și motivația nu în om sau nevoile sale, ci în Dumnezeu, în dedicarea pentru slava Sa și în dorința noastră ca Dumnezeu să primească închinare în fiecare neam, seminție, trib și în orice limbă. Nu ne încredem în capacitatea Bisericii de a îndeplini Marea Trimitere, ci în puterea nelimitată și nestingherită a lui Dumnezeu de a realiza tot ceea ce El a hotărât.
 
Mântuirea oamenilor


Al doilea obiectiv major al nostru este salvarea oamenilor pierduți și morți spiritual. Creștinul care este cu adevărat pasionat de slava lui Dumnezeu și încrezător în suveranitatea Lui nu va sta nepăsător față de miliardele de oameni din lume care nu au auzit încă Evanghelia Împărăției. Dacă suntem cu adevărat unii care ne asemănăm cu Hristos, mulțimea de oameni pierduți ne va stârni compasiune (Matei 9:36) și chiar o întristare și o durere necurmată în inimă pentru ei(Romani 9:2). Sinceritatea mărturisirii noastre creștine ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării dacă nu suntem dispuși să utilizăm toate mijloacele noastre pentru a-L face pe Hristos cunoscut printre neamuri și să dacă nu suntem gata să îndurăm toate lucrurile de dragul aleșilor lui Dumnezeu (2Timotei 2:10).
 
Plantarea de biserici
 
Al treilea scop major al nostru este plantarea de Biserici. In timp ce noi recunoaștem că nevoile omenirii sunt multe și suferințele sale sunt diverse, noi credem că toate izvorăsc de la o origine comună - depravarea radicală a inimii omului, dușmănia lui față de Dumnezeu și respingerea adevărului Lui. Prin urmare, noi credem că cel mai mare beneficiu posibil al omenirii vine prin predicarea Evangheliei și plantarea de biserici locale care proclamă învățătura completă a Cuvântului lui Dumnezeu și care slujesc în conformitate cu poruncile, principiile și înțelepciunea Sa. O astfel de lucrare nu poate fi realizată prin puterea cărnii, ci numai prin providența supranaturală a lui Dumnezeu și mijloacele pe care El le-a rânduit: predicarea Evangheliei Împărăției întărită de manifestarea darurilor Duhului Sfânt, rugăciune mijlocitoare, slujire sacrificială, iubire necondiționată, război spiritual și adevărata asemănare cu Hristos.
 
Demonstrarea credincioșiei lui Dumnezeu
 
Al patrulea obiectiv al Church Planting Asia este de a demonstra poporului lui Dumnezeu că El este cu adevărat capabil și dispus să ne suplinească toate nevoile noastre, după bogăția Sa, în slavă. Nevoile acestui lucrări vor fi obținute prin rugăciune. Nu ne vom asigura suportul financiar prin metodele psihologice predate în scolile de misiune sau folosite de organizațiile misionare, bazate pe abuz de funcție ecleziastică, pe interese personale sau pe manipularea fraților și surorilor noastre în Hristos. În cazul în care această lucrare este de la Domnul, atunci El va fi Finanțatorul nostru. Dacă El este cu noi, El va convinge inima poporului Său să dea și lucrarea să propășească. Dacă El nu este cu noi nu vom reuși. Este adevărat că, de-a lungul anilor, credința noastră a fost întotdeauna slabă și fragilă; dar Dumnezeu a fost întotdeauna credincios.