Extindem Împărăția lui Dumnezeu prin plantare de biserici în Asia!

CHURCH PLANTING ASIA

 C O N F E R I N Ț E   P A S T O R A L E   C A M B O D G I A


.Cea mai mare nevoie a bisericilor locale este pregătirea, echiparea și formarea de lideri și păstori pentru a sluji biblic și eficient în cadrul comunitații. Lunar organizăm conferințe cu liderii din peste 50 de biserici și predăm cursuri biblice care să le asigure un bagaj bogat de cunoștințe pentru lucrarea la care au fost chemați. La solicitarea cultului penticostal Assemblies of God Cambodia vom preda în următorii ani în peste 200 de biserici indigene. Avem harul ca noi să edităm aceste cursuri care vor fi standardul după care ei vor continua să facă ucenici în toată Cambodgia. Există o mare foame după Cuvântul lui Dumnezeu și după studierea Lui. Participanții la conferințe vin deseori de la distanțe foarte mari, chiar și 2 zile cu autobuzul. Noi le facilităm transportul, hrana și cazarea pe durata studiilor și deaceea ei au nevoie de susținerea voastră financiară.

Din programa cursurilor prevăzute pentru lideri, amintim mai jos câteva titluri:

- Teologie sistematică
- Hermeneutică și exegeză
- Căsătoria și familia
- Războiul spiritual
- Împărăția lui Dumnezeu
- Evanghelizare, Ucenicizare, Misiune 
- Vindecare și Eliberare
- Viziune si ungere divină
- Consiliere maritală și premaritală
- Slujirea apostolică, pastorală, evanghelistică

​- Studiu biblic inductiv


                                                                                                                  CONFERINȚE PASTORALE